home

ขทช.ฉะเชิงเทรา ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ : 25 ต.ค. 2559 13:45

ขทช.ฉะเชิงเทรา ลงนามถวายอาลัยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ : 25 ต.ค. 2559 13:45

ขทช.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมในการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่องาน “คลองผดุงสุขใจ คมนาคมเชื่อมไทย เชื่อมโลก”

วันที่ : 25 ต.ค. 2559 13:45

ขทช.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน "วันปิยมหาราช"

วันที่ : 25 ต.ค. 2559 13:30

ขทช.ฉะเชิงเทรา เฝ้าฯในพิธีธรรมสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

วันที่ : 25 ต.ค. 2559 13:30

ข่าวทั้งหมด
โครงการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ด้วยผลงานสายทางและสะพานของกรมทางหลวงชนบท

แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา ขอเชิญส่งผลงานประกวดภาพถ่ายสายทาง    และสะพานกรมทางหลวงชนบท

นายจิรโชติ  ปัญญาประดิษฐ์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท กำหนดจัดโครงการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ด้วยผลงานสายทางและสะพานของกรมทางหลวงชนบท ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าร่วมตามแนวคิดของประชารัฐ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Social Media ให้กว้างขวาง แพร่กระจาย ทันสมัย ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องสอดคล้องและสะท้อนถึงความงดงาม บอกเล่าเรื่องราว แสดงถึงอัตลักษณ์ของกรมทางหลวงชนบท     โดยภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็น ภาพถ่ายสายทางหลวงชนบทและสะพานกรมทางหลวงชนบท ในแต่ละเขตพื้นที่จังหวัด (ภาพถ่ายสายทางของจังหวัดไหนก็ส่งที่แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนั้น) ผู้เข้าประกวด เป็นประชาชนบุคคลทั่วไป   (ส่งได้ไม่เกินคนละ) 5 ภาพ ขนาดภาพถ่ายอัดขยาย 8 x 12 นิ้ว มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 8 Pixel พร้อม  ใบสมัครและแผ่นซีดีรอม ( ใบสมัคร 1 แผ่นและซีดีรอม 1 แผ่น ต่อ 1 ผลงาน) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 กรกฎคม 2559 รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรทั้ง 3 รางวัล และผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดจะนำมาประกวดในระดับประเทศต่อไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา หมายเลขโทรศัพท์ 038-851281-2 หรือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โทร 081-3873199  นายสมัคร    บับภาวัน    และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ccsao.drr.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ หรือ facebook หน่วยงาน (แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา)

*หมายเหตุ กำหนดการในการรับสมัคร

วันที่  1   กรกฎาคม  2559 รับสมัครและส่งภาพถ่าย

วันที่ 22  กรกฎาคม  2559 ปิดรับสมัคร

วันที่ 29  กรกฎาคม 2559 ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายระดับจังหวัด

วันที่  5   สิงหาคม   2559 มอบรางวัลระดับจังหวัด

วันที่ 26  สิงหาคม   2559    ประกาศผลผู้ชนะเลิศระดับประเทศ

วันที่  9   ตุลาคม     2559 มอบรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

วันที่ : 13 ก.ค. 2559 13:15

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

วันที่ : 04 ก.พ. 2559 11:15

ทช.หมอทาง

ประชาสัมพันธ์คลื่นวิทยุ ทช.หมอทาง

วันที่ : 15 ก.ค. 2558 12:00

TEST ccsao.drr.go.th

http://ccsao.drr.go.th/

วันที่ : 10 มิ.ย. 2558 10:15

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home