กรมทางหลวงชนบท 4.0 ติดต่อราชการใช้บัตรประชาชนใบเดียว /sites/ccsao.drr.go.th//files/12_4.jpg

logo
กรมทางหลวงชนบท แนะนำ 8 เส้นทาง ช่วงเทศกาลปีใหม่ แบ่งเบาจราจรบนถนนสายหลัก

กรมทางหลวงชนบท แนะนำ 8 เส้นทาง ช่วงเทศกาลปีใหม่ แบ่งเบาจราจรบนถนนสายหลัก 
          
กรมทางหลวงชนบท แนะนำเส้นทางลัดเส้นทางเลี่ยง ให้กับประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก และแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนสายทางหลัก โดยมีเส้นทาง 8 สายหลัก ดังนี้  
1. เส้นทางเลี่ยงจากกรุงเทพฯ สู่ภาคใต้ ภาคเหนือ ถนนนครอินทร์และถนนราชพฤกษ์ 
สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางออกจากกรุงเทพฯ (ด้านใต้) ไปสู่จังหวัดพื้นที่ภาคเหนือสามารถใช้เส้นทางถนนราชพฤกษ์-นครอินทร์ - วงแหวนรอบนอก ด้านตะวันตกได้ หรือผู้ที่ต้องการเดินทางออกจากกรุงเทพฯ (ด้านเหนือ) ไปยังภาคใต้และภาคตะวันตก ก็สามารถใช้เส้นทางถนนราชพฤกษ์-  
นครอินทร์-วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกได้เช่นกัน 

2. เส้นทางเลี่ยงจากกรุงเทพฯ สู่ภาคเหนือ (จ.เพชรบูรณ์) สาย สบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362 - บ้านหนองปลากระดี่ 
ท่านที่จะเดินทางไปภาคเหนือ (จังหวัดเพชรบูรณ์) มักจะประสบปัญหาการจราจรติดขัด ช่วงเดินทางผ่านตัวเมืองสระบุรี กรมทางหลวงชนบทขอแนะนำเส้นทางเลี่ยงการจราจรติดขัดโดยให้ผู้ใช้เส้นทางเลี่ยงไปใช้ถนนทางหลวงชนบท สาย สบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362-บ้านหนองปลากระดี่ ซึ่งผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปตามถนนพหลโยธิน เมื่อถึง กม.ที่ 89+000 ให้สังเกตป้ายทางเลี่ยงเมืองสระบุรี แล้วออกคู่ขนานเมื่อถึงแยกหินกอง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 329 จากนั้นให้วิ่งไปจนถึงสี่แยกร่องแซง โดยให้สังเกตป้ายเลี่ยงเมืองสระบุรี ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนทางหลวงชนบท สบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362-บ้านหนองปลากระดี่ ให้ผู้เดินทางใช้เส้นทางนี้ไปจนสุดเส้นทางก็จะพบกับทางเลี่ยงเมืองสระบุรี ก็จะสามารถเดินทางไป จ.เพชรบูรณ์ ได้โดยสวัสดิภาพ 

3. เส้นทางเลี่ยงจากภาคตะวันออก สู่ภาคเหนือ สาย นม.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านกุดคล้า และ สาย นม.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บ้านท่ามะปรางค์ 
ท่านที่ต้องการเดินทางจากภาคตะวันออกเพื่อจะมุ่งหน้าไปภาคเหนือ นั้น กรมทางหลวงชนบท ขอแนะนำเส้นทางเลี่ยง-ทางลัด โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถเดินทางจากภาคตะวันออก โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 304 มุ่งหน้าไป อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อถึง กม.ที่ 56+400 ให้สังเกตป้ายเขาใหญ่ ปากช่อง มวกเหล็ก แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนทางหลวงชนบท สาย นม.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 304-บ้านท่ามะปรางค์ ให้ผู้ใช้เส้นทางเดินทาง ตามเส้นทางดังกล่าวไปจนสุดปลายทาง จะพบกับถนนทางหลวงหมายเลข 2090 ให้เลี้ยวขวาแล้วขับตรงไปประมาณ 2 กิโลเมตร โดยให้สังเกตป้ายเลี้ยวซ้าย อ.มวกเหล็ก แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนทางหลวงชนบท สาย นม.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 2-บ้านกุดคล้า ใช้เส้นทางดังกล่าวไปจนสุดปลายทาง ก็จะพบกับถนนทางหลวงหมายเลข 2 (กม.ที่ 144+000 ) ก็จะสามารถเดินทางโดยใช้เส้นทางถนนหลวงหมายเลข 2  
ไปยังภาคเหนือได้โดยสวัสดิภาพ 

4. เส้นทางเลี่ยงการจราจร จังหวัดเพชรบุรี สาย พบ.6020 บ้านลาด - บ้านโพธิ์ลอย จังหวัดเพชรบุรี 
ท่านที่เดินทางจากกรุงเทพฯ เพื่อมุ่งสู่ภาคใต้นั้นกรมทางหลวงชนบทขอแนะนำเส้นทางเลี่ยงการจราจรติดขัดบริเวณ จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ โดยให้ผู้ใช้เส้นทางจากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ถึง กม.ที่ 153+500 ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3204 ผ่านสี่แยกไฟแดง และผ่านโรงพยาบาลบ้านลาด ถึงสี่แยกไฟแดงบ่อหมันระยะทางประมาณ 9 กม.ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนทางหลวงชนบทสาย พบ.6020 ผ่านโรงเรียนบ้านลาดวิทยาคม จะเจอคลองชลประทานขับตรงไปพบสี่แยกบ้านลาดให้ขับตรงไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3179 ประมาณ 2.6 กม. พบสามแยกท่าศาลาให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 4 เพื่อเดินทางสู่ภาคใต้ ต่อไป
 
5. เส้นทางเลี่ยงการจราจร จังหวัดราชบุรี สาย รบ. 1010 แยกทางหลวงหมายเลข 4 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
ท่านที่เดินทางจากจังหวัดนครปฐม มาตามเส้นทางแยกทางหลวงหมายเลข 4 มุ่งหน้าสู่ภาคใต้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรแออัด ช่วงจังหวัดราชบุรี กรมทางหลวงชนบท ขอแนะนำเส้นทางเลี่ยงปัญหาการจราจรแออัดจังหวัดราชบุรี กรมทางหลวงชนบท ขอแนะนำเส้นทางเลี่ยง สายทาง รบ.1010 แยกทางหลวงหมายเลข 4-แยกทางหลวงหมายเลข 4 โดยที่ท่านจะเดินทางมาตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4 มุ่งหน้าเข้าสู่ จังหวัดราชบุรี ผ่านอำเภอบ้านแพน จนถึงช่วง กม.ที่ 97+350 โดยสังเกตป้ายแนะนำเส้นทางให้ขับชิดซ้ายไปจนถึงช่วง กม. ที่ 97+500 จุดสังเกตป้ายแนะนำเส้นทางจากนั้นให้ขับรถวิ่งเข้าสู่เส้นทางคู่ขนาน ช่วง กม.ที่ 98+300 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน กรมทางหลวงชนบท สายทาง รบ.1010 ให้วิ่งตรงไปตามเส้นทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองไปบรรจบกับถนนทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง กม.ที่ 109+000 และเลี้ยวซ้าย มุ่งสู่จังหวัดเพชรบุรี  
ตามทางหลวงหมายเลข 4 เพื่อเดินทางสู่ภาคใต้ต่อไป 
 
6. เส้นทางเลี่ยงการจราจร จังหวัดนครสวรรค์ สาย นว.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
- เส้นทางเลี่ยง จากจังหวัดอุทัยธานี, จังหวัดนครสวรรค์ ไป จังหวัดกำแพงเพชร ใช้เส้นทางเลี่ยงมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดชัยนาท จนถึง กม.ที่ 309+000 ให้ขับรถชิดซ้ายไปตามเส้นทาง จนถึง กม.ที่ 310+000 เลี้ยวซ้ายไปใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 วิ่งตรงไปตามเส้นทางประมาณ 15.000 กิโลเมตร ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3220 (สามแยกวัดสังกัตรัตนคีรี (เขาสะแกกรัง) เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางประมาณ 2.000 กิโลเมตร พบสามแยก เลี้ยวซ้ายไปใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3221 มุ่งหน้าสู่อำเภอทัพทันวิ่งตรงไปประมาณ 18.000 กิโลเมตร พบสี่แยกขับตรงไปใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3013 ผ่านอำเภอสว่างอารมณ์ จนไปบรรจบที่สี่แยกอำเภอลาดยาว ขับตรงไปเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบท นว.1001 วิ่งไปตามเส้นทางประมาณ 22.000 กิโลเมตร จนไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่จังหวัดกำแพงเพชร ต่อไป 
- เส้นทางเลี่ยง จากจังหวัดกำแพงเพชร, จังหวัดนครสวรรค์ จากจังหวัดกำแพงเพชรมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 เมื่อมาถึงช่วง กม.ที่ 324+000 ให้กลับรถแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบท นว.1001 วิ่งไปตามเส้นทางประมาณ 22.000 กิโลเมตร  
ไปบรรจบที่สี่แยกอำเภอลาดยาว ขับตรงไปใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3013 ผ่านอำเภอสว่างอารมณ์ จนมาบรรจบที่สี่แยก อำเภอทัพทัน สามารถใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3013 วิ่งตรงไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 ที่อำเภอหนองฉาง เลี้ยวขวามุ่งเข้าสู่อำเภอด่านช้างและจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อไป หรือใช้เส้นทางจากสี่แยกอำเภอทัพทัน ขับตรงไปใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3221 ประมาณ 18.000 กิโลเมตร จนไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3220 ที่สามแยก เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางประมาณ 2.000 กิโลเมตร พบสามแยกวัดสังกัตรัตนคีรี (เขาสะแกกรัง) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 วิ่งตรงไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 เลี้ยวขวามุ่งหน้าสู่ กรุงเทพฯ ต่อไป 

7. เส้นทางเลี่ยงการจราจร จังหวัดแม่ฮ่องสอน สาย มส.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 1095-บ้านรักไทย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ท่านที่เดินทางไปท่องเที่ยวบ้านรักไทย กรมทางหลวงชนบทขอแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวบ้านรักไทย โดยใช้เส้นทางที่เดินทางจาก อ.เมืองเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 ผ่านอำเภอแม่ริม เมื่อถึง กม.ที่ 32+000 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1095 ผ่านอำเภอปาย, อำเภอปางมะผ้า จนถึง กม.ที่ 198+050 โดยให้สังเกตป้ายเลี้ยวขวาบ้านรักไทย และเลี้ยวขวาเข้าถนนทางหลวงชนบท สาย มส.4001 มุ่งสู่บ้านรักไทยต่อไป หรือท่านที่เดินทางจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 จนไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 1095 แล้วขับตรงไปจนถึง กม.ที่ 198+050 โดยสังเกตป้ายเลี้ยวซ้ายบ้านรักไทย และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนทางหลวงชนบทสาย มส.4001 มุ่งสู่บ้านรักไทยต่อไป 

8. เส้นทางเลี่ยงการจราจร สะพานนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี 
กรมทางหลงชนบท แนะนำเส้นทางเลี่ยงการจราจรติดขัดบริเวณถนนรัตนาธิเบศร์ โดยให้ผู้ใช้เส้นทางถนนรัตนาธิเบศร์ มุ่งหน้าสู่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เมื่อถึงถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีให้สังเกตป้ายเลี้ยวขวาเข้าถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ขับตามเส้นทางให้สังเกตป้ายเลี้ยวขวาสะพานนนทบุรี 1 เลี้ยวขวามุ่งหน้าสู่สะพานนนทบุรี 1 โดยใช้สะพานนนทบุรี 1 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่ถนนราชพฤกษ์ และใช้ถนนราชพฤกษ์เดินทางสู่ภาคใต้ต่อไป 
          
ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางเลี่ยงของกรมทางหลวงชนบทได้ที่สายด่วน 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

สามารถคลิกเพื่อดูแผนที่เส้นทางได้ตามข้างล่าง

>> เส้นทางที่ 1 <<

>> เส้นทางที่ 2 <<

>> เส้นทางที่ 3 <<

>> เส้นทางที่ 4 <<

>> เส้นทางที่ 5 <<

>> เส้นทางที่ 6 <<

>> เส้นทางที่ 7 <<

>> เส้นทางที่ 8 <<

วันที่ : 22 ธ.ค. 2560 15:30

ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ณ สถานที่ดังกล่าว

วันที่ : 20 ต.ค. 2560 14:30

แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา ขอประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท ให้บริการจุดจอดรถบริเวณจุดตัดถนนกัลปพฤกษ์-ราชพฤกษ์ (ฟรี) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม 2560

วันที่ : 19 ต.ค. 2560 16:15

โครงการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ด้วยผลงานสายทางและสะพานของกรมทางหลวงชนบท

แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา ขอเชิญส่งผลงานประกวดภาพถ่ายสายทาง    และสะพานกรมทางหลวงชนบท

นายจิรโชติ  ปัญญาประดิษฐ์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท กำหนดจัดโครงการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ด้วยผลงานสายทางและสะพานของกรมทางหลวงชนบท ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าร่วมตามแนวคิดของประชารัฐ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Social Media ให้กว้างขวาง แพร่กระจาย ทันสมัย ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องสอดคล้องและสะท้อนถึงความงดงาม บอกเล่าเรื่องราว แสดงถึงอัตลักษณ์ของกรมทางหลวงชนบท     โดยภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็น ภาพถ่ายสายทางหลวงชนบทและสะพานกรมทางหลวงชนบท ในแต่ละเขตพื้นที่จังหวัด (ภาพถ่ายสายทางของจังหวัดไหนก็ส่งที่แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนั้น) ผู้เข้าประกวด เป็นประชาชนบุคคลทั่วไป   (ส่งได้ไม่เกินคนละ) 5 ภาพ ขนาดภาพถ่ายอัดขยาย 8 x 12 นิ้ว มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 8 Pixel พร้อม  ใบสมัครและแผ่นซีดีรอม ( ใบสมัคร 1 แผ่นและซีดีรอม 1 แผ่น ต่อ 1 ผลงาน) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 กรกฎคม 2559 รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรทั้ง 3 รางวัล และผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดจะนำมาประกวดในระดับประเทศต่อไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา หมายเลขโทรศัพท์ 038-851281-2 หรือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โทร 081-3873199  นายสมัคร    บับภาวัน    และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ccsao.drr.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ หรือ facebook หน่วยงาน (แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา)

*หมายเหตุ กำหนดการในการรับสมัคร

วันที่  1   กรกฎาคม  2559 รับสมัครและส่งภาพถ่าย

วันที่ 22  กรกฎาคม  2559 ปิดรับสมัคร

วันที่ 29  กรกฎาคม 2559 ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายระดับจังหวัด

วันที่  5   สิงหาคม   2559 มอบรางวัลระดับจังหวัด

วันที่ 26  สิงหาคม   2559    ประกาศผลผู้ชนะเลิศระดับประเทศ

วันที่  9   ตุลาคม     2559 มอบรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

วันที่ : 13 ก.ค. 2559 13:15

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

วันที่ : 04 ก.พ. 2559 11:15

ทช.หมอทาง

ประชาสัมพันธ์คลื่นวิทยุ ทช.หมอทาง

วันที่ : 15 ก.ค. 2558 12:00

TEST ccsao.drr.go.th

http://ccsao.drr.go.th/

วันที่ : 10 มิ.ย. 2558 10:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

home