รูปภาพ: 
ไทย
ไฟล์แนบ: 

ขทช.ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบายของกรม และติดตามผลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2560